Passer domesticus

Dendi Güiquipeya
Sartal a: Güiquipeandu, Landeal
Gorrion machu.
Gorrion hembra.
Passer domesticus domesticus

El gorrión común (Passer domesticus) es una especii d'avi paseriformi de la família de los gorrionis. Es chiquininu, está adatau al hábitat urbanu i acostumbrau a vivil cerca del sel umanu, ata el puntu de sel el páxaru mas frecuenti i conociu. S'alcuentra destribuiu por tou el globu, enque es oriundu d'Urasia i el Norti de África. Á siu entroduciu pol sel umanu en el restu de los continentis, escetu ena Antáltia.