Açuela

Dendi Güiquipeya

Una açuela es una herramienta pa trebajar la maera. Es una hacha de mangu cortu i cona oja perpendiculal a dichu mangu. Sirvi pa labrar, alisar, auecar i escoltar tallas de maera.