Ir al contenido

Aguzalapi

Dendi Güiquipeya
Aguzalapi portati metálicu

Un aguzalapi, es el estrumentu que se gasta pa afinal la maera i la punta grafitu destiná a escrebil dun lapi quandu ésta s'á engrosau pol sel usau u quandu el lapi es nuevu. Es endispensabri quandu se trata de dal caliá a la escrebiura, ya que normalmenti s'engrosa la punta el lapi con el su usiu. Dessistin aguzalapis de várius tipus i tamañus d'alcuerdu al grossol de los diversus lapis que dessistin.

El mas gastau es el aguzalapi portati, qu'es chiquininu con cerca de 2,5 centímetrus de tamañu i que nu tien denguna pieça movi. Tien una fina navaha que s'atornilla a una cubierta de prásticu u metal, qu'enclui un buracu pondi s'entrouci el lapi. Estus aguzalapis puein sel simpris u estal encluius nun envasi destinau a recogel las virutas sin guarreteal.

Atijus[Edital | Editá'l códigu]

Bitácura dun colecionista d'aguzalapis