Bandera d'España

Dendi Güiquipeya
Bandera.

La bandera del Reinu d'España, está holmá por tres franjas orizontalis, dos egualis i una grandi, n'ordin d'altu a baju, de coloris roxu, amarillu i roxu. Tieni el escú nacional a la parti esquerda.