Prantilla:Contaol de destacaus

Dendi Güiquipeya

8

Nota[Editá'l códigu]

Cudiau! Al cambial el númeru, no t'olviis de escrevil ena Síntesi quál es el endilgui qu'ás añiiu o qu'á siu retirau del contaol.