Sigru IV e.C.

Dendi Güiquipeya
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El sigru quartu enantis dela muestra era escomençó el 1 eneru del añu 400 e. C. i terminó el 31 diziembri del añu 301 e. C. S'alcuentra endrentu del periou estóricu dela Edá Antigua.