Ir al contenido

Sigru V e.C.

Dendi Güiquipeya

El sigru quintu enantis dela muestra era escomençó el 1 eneru del añu 500 e. C. i terminó el 31 diziembri del añu 401 e. C. S'alcuentra endrentu del periou estóricu dela Edá Antigua.