Ir al contenido

Dísticu elegiacu

Dendi Güiquipeya

En griegu, δίστιχον "dos velsus".

El dísticu elegiacu es la coyontura dun essámetru i un pentámetru que holman largas riestras velsus enos puemas crássicus elegiacus. El su esquema es velequí el que sigui:

 ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ×.
    ˉ ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ || ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ×.

Enas eicionis los testu puéticus que gastan estus metrus, el pentámetru está mas espaceau a lo primeru, v. gr.: Ov. Ars 1, 1-2.

 Siquis | in hoc ar|tem popu|lo non | novit a|mandi, 
     Hoc legat | et lec| to || carmine | doctus a|met.

Sol., 2. 3-4

  αἶψα γὰρ | ἂν φάτις | ἥδε μετ’ | ἀνθρώ|ποισι γέ|νοιτο·
    “Ἀττικὸς | οὗτος ἀ|νήρ, || τῶν Σαλα|μιναφε|τέων”.