Ir al contenido

Luenga judeoespañola

Dendi Güiquipeya
Judeoespañol

(Djudeo-Espanyol/גודיאו-איספאנייול)

Palrau en: Israel, Turquia, Bósnia Ercegovina, Grécia,
Macedónia del Norti i Bulgaria
Rehión: Uropa meriyonal. Península los Balcanis.
Total de palrantis: 150.000
Palrantis bilingües en: ebreu, turcu, serbo-croata, griegu, macedoniu, búlgaru
Crasificación henética: indouropeu

 Família Indouropea - Grupo Itálicu
  romanci
   romanci
     iberu-ociental
     luenga española
      Hudeoespañol

Estatus oficial
Luenga Oficial de: N/A. Reconocia por Israel.
Regulau por: Autoridad Nasionala del Ladino
Cóigu
ISO 639-1 lad
ISO 639-2(B) lad
ISO 639-2(T) abc
ISO 639-3 lad
SIL LAD

El ladinu o judeoespañol (Djudeo-Espanyol גודיאו-איספאנייול) es la luenga que hue i es palrá polos sefardíis (judíus espulsaus d'España a raizi el Editu la Alhambra decretau en 1492 polos Reis Católicus). Esta luengua, enque es eminentementi derivá del castellanu, es tamien una mestura en deferentis proporcionis de muchas de las luengas palrás ena Península Ibérica a la salia los judíus a finalis el sigru XV. A prencipius el sigru XX entovía abía emportantis comuniais que gastaban el judeoespañol, prencipalmenti nel norti Marruecus (ondi alcibía el nombri haketiya) i los Balcanis. Ogañu es una luenga que cuerri el riesgu d'esapaecel. Calcúla-se que la palran alreol de 150.000 pressonas, prencipalmenti en Israel. Sueli conhundí-se con el ladinu, enque ésta úrtima es en realiá una luenga con vocabulariu castellanu i sintassis ebrea, gastá namás pa traucil los testus sagraus del judaismu. Ogañu es palrá en Israel, España, Argentina i Brasil. 'Qol Yerushalayim en Israel i Radio Nacional de España, en España realiçan trasmisionis en judeoespañol.


Ejemplus de literatura en judeoespañol[Edital | Editá'l códigu]

Cuentu: El Hazino Desovedyente (I. Pontremoli)[Edital | Editá'l códigu]

Un adam kayo hazino de munço tiempo i vino un mediko savido a verlo i le dyo promeza ke asta tantos dias lo melezina: Basta ke se kudye a bever las melezinas i espesias ke le dara, i ke no koma demazyado, ni kozas ke aze danyo al estomka. İ el hazino no eskuço al mediko, i iba komiendo todo lo ke le dezeava su alma, i no kudyava por azer la melezina del mediko. İ viniendo el tiempo, en lugar de melezinarse, se izo hazino mas munço. İ kuando vino el mediko a ver al hazino, le demando el hazino al mediko:

- "¿Onde esta tu sensya, ke tienes tu fama grande ke sos dotor valido, ke de sierto me dates palavra ke oy me tenía que melezinar i adrava me ize mas hazino?"

Le respondyo el dotor:

- Ya es maraviya komo bives ainda, ke para lo ke kargates la estomka, i no kijites bever las melezinas que te dişe, ya kalia ke murieras; i sierto ke, si me eskuçavas a mi de no komer todo lo ke te dişe, ya estavas agora rezyo. Esto no es otro ke tu kijites matar de ti para ti; por eso, si keres eskuçarme de oy endelantre, es ke te akavides en todo lo ke te ordenare i, en akavidandote bien, por sierto ke asta pokos dias te melezinas; ma, si no te guadras en estos dias, no tengas keşa kon mi.

 • Adam - Ombri
 • Hazino - Enfermu.
 • Estomka - Estómagu.
 • Adrava - En veci.

Refranis sefardíes[Edital | Editá'l códigu]

 • El amigo ke no ayuda y el kuçiyo que no korta, ke se piedran poco emporta.
 • Kien kome i suda, no tiene kalyentura.
 • El peşe esta en la mar i eyos ya fizieron bazar.
 • Pujados ke no amenguados. (Albondu i no tristis).
 • Munços me dieron i munços me daran, ¡guay! kuando de mi no ay. - (Albondu me dierun, Albondu me darán "Ay de mi" quandu no de).
 • Kien munço se lo pyensa non se va en Yeruşalayim.
 • El meoyo del adam es una tela de sevoya. - (El celebru el ombri es una tela cebolla). Hazi referéncia a la debiliá umana.
 • Kada uno konose las koles de su guerta.
 • Fyero ke da al vidro, ¡guay del vidro! Vidro ke da al fyero, ¡guay del vidro!
 • Pan ke ayga en el sesto, ke sea blanko, ke sea preto.
 • Şabat lo aharvaron, Alhad yoro - (El sábau lo golpearun, el domingu lloró). - Hazi referéncia al respetu, que los judius tienin pol sábau.
 • Kaveza abokada no le akoza filo de espada.
 • El ke munço se aboka, el kulo amostra.
 • El ke se eça kon kriyaturas se alevanta pişado. - Hazi referéncia a evital envolucral-se en negocius o planis con nuevus.
 • El ke se eça kon gatos se alevanta areskunyado.(Quien se despançurraa con gatus, arreguñau se levanta)
 • La ida esta en mi mano, la vinida no se kuando.
 • No digas mal del dia fista ke escurese.
 • Kien del rey se kome la gayina flaka, godra la paga.
 • Kien de ajenos vestira, en medyo de la kaye le kitaran.
 • El mosafir no kome, ma la mesa se kompone. Mosafir (del turcu misafir): viajeru
 • La tizna dize a la kaldera, ¡vate! ¡vate!, ke sos preta.
 • El dia ke no barri, vino kien no asperi.
 • Amigos i hermanos semos, a la bolsa no tokemos.
 • Lo ke fazes kon tu mano, no lo faze ni tu ermano.
 • Kada kualo kere yevar el agua a su muelino, i deşar en seko el del vizino.
 • El ke se kema kon la çorba, asopla en el yoğurt..
 • Gayegos semos i no mos entendemos. (Gallegus semus i non mos entendemus).
 • Nadie save del mal de la oya, mas ke la kuçara ke la menea.
 • Aremyenda tus panyos, los yevaras sien anyos.
 • Lo ke tienes de fazer el Martes, fazelo el dia de antes.
 • No digas ¡höşt! al perro, ke te modre.
 • Kada gargajo a su paladar es savrozo.
 • Lo ke no pari, ke no kreşka.
 • De boka en boka la pulga se fizo gamelyo.
 • Bueno, barato i kon las paras en la mano. - Paras - dinero.
 • Kulevra ke no modre, ke biva mil anyos.
 • Biva el devdor ke la devda esta en pyes.
 • Komo turko ke se eço a bever.
 • Al sultan, un yeşil yaprak. Yeşil - verde, Yaprak - hoja. Hazi referéncia a la ensinificáncia de ciertus regalus.
 • Por la kaveza fyede el peşe.
 • Basta ke es mi nombre Abravanel, alevanto la colça y me eço sin komer.
 • Kien no tenga meoyo, kale ke tenga paças. Paças - Patas.
 • El rey se eço kon mi madre, ¿a kien reklamo?.
 • Abolta, abolta, komo rueda de muelino.
 • Mar i guerta, ke no ay buelta.
 • Toma haber, sube un eskalon, toma mujer abaşa un eskalon. Hazi alusión a que se busqui un sociu de mejor nivel social y una mujel de clasi inferior.
 • ¿Para ken es esta paparrona? Para mi senyora suegra. ¿Para ken es esta paparrica? Para mi nuera. - Paparrona - aumentativo de patata. Paparrica - diminutivo de patata. Hace alusión al trato inequitativo entre suegras y nueras.
 • Ken no esta ambezado a yevar bragas, la kostura le faze yaras.
 • Kien ve al guerko, le keda el cesto.
 • ¿Para ke keres las paras? ¿Para la vejez o la mensevez?
 • Lo ke no se faze el dia de la boda, no se faze a ninguna ora.
 • Kon kaza yena, presto se giza la sena.
 • Vos te fraguas kastiyos en Sefarad (España) -
 • ¡Guay! de la barka ke tiene munços kapitanes.
 • Asegun la barka, biene la fortuna. -
 • Munços i buenos anyos i de novia ke te veyamos. -
 • Yo se un salmo, el hazán save dos.
 • Entre toma el gayo y daka el gayo kedan plumas en la mano.
 • En lo escuro todo es uno.
 • Saporta al ke nada le emporta.
 • Besa la mano ke keres ver kortada.
 • El Dio da barva onde no ay keşada.

Atijus[Edital | Editá'l códigu]