Zagal

Dendi Güiquipeya
Rei Chulalongkorn de Siam (el último a la derecha) con una mijina de los sus 33 zagalis en Eton College en 1897

Un zagal es una dehcendencia mahculina; un chiriveji u hombri en relación a los sus pairis. La contrapartía femenina es una zagala.

Usu ehpecial del término[Edital | Editá'l códigu]

En una jartá e culturas, el apellíu la familia significan "zagal e", indicandu un posibli ancehtru—p.ej., que la familia completa dehcienda d'un antecedor común. Varía ente el comiençu o la terminación del apellíu.

Árabi
 • bin o ibn. Ejemplu: "Ibn Sina" ("hiju e Sina"), "Ibn Khaldun" ("hiju e Khaldun"), etc.
Bereber
 • U (a menú mal ichu comu: ou). Ejemplus: "Usadden" ("hiju e Sadden"), "Uâli" ("hiju e Âli").
 • Ayt (a menú mal ichu comu: ait o aït). Ejemplus: "Ayt Buyafar" ("hijus e Buyafar"), "Ayt Mellul" ("hijus e Mellul").
 • N ayt o Nayt (a menú mal ichu comu: nait o naït). Ejemplus: "N ayt Ndir" ("hiju la tribu/familia Ndir"), "Naït Zerrad" ("hiju la tribu o familia Zerrad").
Danés
 • Sen. Ejemplu: "Henriksen" ("hiju e Henrik"), "Jensen" ("hiju e Jens"), "Andersen" ("hiju e Anders"), etc.
Alemán
 • Sen. Ejemplu: "Jansen" ("hiju e Jan"), "Petersen" ("hiju e Peter"), "Pietersen" ("hiju e Pieter")
 • Zoon. Ejemplu: "Janszoon" ("hiju e Jan"), "Peterszoon" ("hiju e Peter"), "Pieterszoon" ("hiju e Pieter")
Ingrés
 • s. Ejemplu: "Edwards" ("hiju e Edward"), "Williams" ("hiju e William"), "Jeffreys" ("hiju e Jeffrey")
 • Son. Ejemplu: "Jefferson" ("hiju e Jeffrey"), "Wilson" ("hiju e William"), "Edson" ("hiju e Edward"), "Anderson" ("hiju e Ander"), etc.
Francés
 • es. Ejemplu: "Fernandes" ("hiju e Fernand"), etc.
 • ot. Ejemplu: "Pierrot" ("hiju e Pierre"), etc.
 • de. Ejemplu: "Danton" ("hiju e Anton"), etc.
Ebreu
 • ben o bin endenantis 1300 AC. Ejemplu: "Benjamin" ("zagal d'un lugartenienti"). Tamién, la palabra ebrea pa "persona" es ben Adam, que significa "zagal e Adán".
Húngaro
 • -fi o -ffy. Ejemplu: "Petőfi" ("hiju e Pető"), "Sándorfi" ("hiju e Sándor"), "Péterffy" ("hiju e Péter") (ehcritura arcaica, indica orígenes arihtocráticos), etc.
Irlandés
 • Mac o Mc. Ejemplu:: "MacThomas" ("hiju e Thomas"), "MacDonald" ("hiju e Donald"), "MacLean" ("hiju e Lean"), etc.
Italianu
 • di. Ejemplu: "di Stefano" ("hiju e Steven"), "di Giovanni" ("hiju e John"), "di Giuseppe" ("hiju e Joseph"), etc.
 • de. Ejemplu: "de Paolo" ("hiju e Paul"), "de Mauro" ("hiju e Maurus"), "de Giorgio" ("hiju e George") etc.
 • d`. Ejemplu: "d'Antonio" ("hiju e Anthony"), "d'Adriano" ("hiju e Adrian"), "d'Agostino" ("hiju e Augustine") etc.;
 • -i, el cual vieni del término latín pa genitivu. Ejemplu: "Paoli" ("hiju e Paolo"), "Richetti" ("hiju e Richetto, un nombri corto pa Enrico") etc.;
Noruegu
 • Son. Ejemplu: "Magnusson" ("hiju e Magnus"); "Sigurdsson" ("hiju e Sigurd"), "Odinson" ("hiju e Odin"), etc.
Persa
 • pur/pour. Ejemplu: "Mahdipur" ("hiju e Mahdi").
 • zadeh. Ejemplu: "Muhammadzadeh" ("hiju/hija e Muhammad").
Tagalu
 • Anak Ejemplu: mga Anak ni Pedro (hiju e hija e Pedro)
Polacu
 • ski. Ejemplu: "Janowski" ("hiju e John"), "Piotrowski" ("hiju e Peter"), "Michalski" ("hiju e Michael"), etc.
Portugués
 • Es. Ejemplu: "Gonçalves" ("hiju e Gonçalo"), "Henriques" ("hiju e Henrique"), "Fernandes" ("hiju Fernando"), etc.
Rumanu
 • a comu prefiju (exceptu pa nombris e mujel que prencipian por a i comoná por otras que comincian por otras vocalis) i ei comu sufiju. Ejemplu: "Amariei" ("hiju e Mary"), "Adomnitei" ("hiju e Domnita"), "Alenei" ("hiju e Elena/Leana"), etc.
 • escu o vezis aşcu vieni del latín -iscus que significa "perteneciendu a la genti". Ejemplu: "Petrescu" ("hiju e Petre"), "Popescu" ("hiju e Popa" Popa significa sacerdoti), "Constantinescu" ("hiju e Constantin"), etc.
Russu
Castellanu
 • Ez. Ejemplu: "González" ("zagal e Gonzalo"), "Henríquez" ("zagal e Henrique"), "Fernández" ("zagal e Fernando"), Gómez ("zagal e Gome"), Sánchez ("zagal e Sancho"), etc.
Turcu
 • oğlu. Ejemplu: "Alioğlu" ("hiju e Ali"), "Tarıkoğlu" ("hiju e Tarık"), "Yusufoğlu" ("hiju e Yusuf"), etc.
Ucranianu
 • -enko o -ko, significa simplementi "zagal e". Ejemplu: "Kovalenko" ("hiju e Koval")
Galés
 • ap o ab. Ejemplu: "ap Rhys" ("zagal e Rhys", angliciçau a "Price"), "ab Owain" ("zagal e Owen", angliciçau a Bowen) etc.

Véasi tamién[Edital | Editá'l códigu]